Image
Valor Social Integrado:
Un valor de futuro.

En Lantegi Batuak trabajamos para generar oportunidades laborales adaptadas en el territorio de Bizkaia. Somos más de 3000 personas, de las que un 83% tiene una discapacidad.


Gizarte-balio integratua:
Etorkizuneko balioa.

Lantegi Batuakek Bizkaia osoan lan aukera egokituak sortzeko egiten du lan. 3000 pertsonatik gorak egiten dute lan, eta horietatik %83k desgaitasunen bat dute.

Ella es Ane y forma parte de
Lantegi Batuak.

Lantegi Batuak apostó por su formación y le ayudó a conseguir un empleo adaptado, en el que poder desarrrollar las mismas tareas que cualquiera de sus compañeros y compañeras.

Hau Ane da,
Lantegi Batuakeko kidea.

Lantegi Batuakek prestakuntza bat eskaini zion eta egokitutako lanpostu bat lortzen lagundu zion. Horrela, bere edozein kide bezain gaitua dago bere egitekoak burutzeko.

Ésta es la familia de Ane
y su vida ha dado un gran vuelco.

Su trabajo le ha hecho más autónoma e independiente y ha facilitado la reincorporación al mundo laboral de su familia. El empleo de Ane ha supuesto un gran beneficio para ella... y también para los suyos.

Hau Aneren familia da.
Bizitza aldatu egin zaie.

Bere lanari esker, autonomo eta independenteagoa da, eta bere familia lanean hasi ahal izan da berriz. Aneren lana oso onuragarria izan da berarentzat... baita bere senideentzat ere.

Un valor que nace aquí
y beneficia a toda la sociedad.

Gracias al trabajo de Lantegi Batuak en Bizkaia, nuestro territorio ahorra una gran cantidad de dinero en políticas pasivas como prestaciones no contributivas o gastos sanitarios.

Hemen jaiotako balioa
eta guztion onurakoa dena.

Lantegi Batuakek Bizkaian egiten duen lanari esker, gure lurraldeak diru asko aurrezten du politika pasiboetan, hala nola kontribuziozkoak ez diren prestazioak edota osasun gastuan.

Una economía social que ayuda a
cohesionar Bizkaia.

Lantegi Batuak favorece la cohesión social entre las comarcas del territorio, generando, además de una fuente de ingresos económicos, un relevante impacto social.

Bizkaia batzen
laguntzen duen ekonomia soziala.

Lantegi Batuakek eskualdeko enpresen kohesio soziala bideratzen du. Gainera, diru-sarrera iturri bat izateaz gain, garrantzia handiko eragin soziala ere badauka.

Cuando Lantegi Batuak riega el árbol,
éste da mucho más.

La Contabilidad Social nos permite medir valores que hasta ahora permanecían invisibles en la economía tradicinal (ahorro en pensiones, gastos sanitarios o inversión en formación) y que inciden de forma positiva en la sociedad contribuyendo a su desarrollo.

Lantegi Batuakek zuhaitza ureztatzen duenean,
honek askoz gehiago ematen du.

Gizarte-kontabilitateari esker, orain arte ekonomia tradizionalean ikusezinak ziren (pentsioetan, osasun gastuetan edo prestakuntza arloan aurreztea), eta gizartearen garapenean laguntzen duten balio batzuk neur daitezke.

Por cada euro público recibido,
Lantegi Batuak aporta 13€ a la sociedad.

Por cada euro público recibido, Lantegi Batuak aporta aproximadamente 13€ a la sociedad, ayudando a cohesionar el territorio y desarrollar el tejido empresarial y social de Bizkaia.

Lantegi Batuakek 13€-ko ekarpena egiten dio gizarteari,
jasotako euro publiko bakoitzarengatik.

Lantegi Batuakek 13€-ko ekarpena egiten dio gizarteari, jasotako euro publiko bakoitzarengatik. Horrela, lurraldea kohesionatzen eta Bizkaiko enpresa eta gizarte sarea garatzen laguntzen du.

El Valor Social integrado genera
riqueza en nuestro territorio.

A través de una herramienta modelo denominada Contabilidad Social, elaborada junto a la UPV y la Universidad de Deusto, podemos cuantificar en euros y medir la aportación al territorio. El cálculo de todo ello es el Valor Social Integrado. 207M€ el año pasado y más de 1500M€ en los últimos 10 años.

Gizarte-balio integratuak aberastasuna sortzen du gure lurraldean.

EHU eta Deustuko Unibertsitatearekin batera, Kontabilitate Soziala izeneko tresna bat landu da. Horri esker, lurraldearen ekarpena eurotan kuantifikatu eta neurtu daiteke. Horren guztiaren kalkulua da da Gizarte-balio Integratua.  
207M€ pasa den urtean eta 1500M€ azken 10 urteetan.

Please publish modules in offcanvas position.